Savjetodavna služba Splitsko-dalmatinske županije javlja kako se pregledom lovki na opažačkim lokalitetima bilježi ulov maslininog moljca iznad praga ili na granici praga štetnosti. U cilju izbjegavanja mogućih šteta i očuvanja plodova preporuča se zaštita maslina kada je plod veličine  oko  4-5 mm.

Za suzbijanje maslinovog moljca registrirani su  pripravci na osnovi:
dimetoata ( Rogor 40, Chromogor, Perfekthion Calinogor),
deltametrina ( Decis 2,5 EC, Scatto) ili
fosmeta ( Imidan 50 WG).

U ekološkoj proizvodnjidozvoljeni su pripravci  na osnovi BT (Baturad WP, Biobit WP) ili  na osnovi azadiraktina (Neemazal T/S).

Također, na pojedinim lokalitetima zabilježena je pojava maslininog svrdlaša. Preporučamo redovito tjedno pregledavanje maslinika na prisutnost štetnika sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama. Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika.
Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu im se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA


KOMENTARI: