hren
 

DVANAEST NOVIH DOZVOLA
U ponedjeljak, 22. svibnja, na službenim stranicama Grada Kaštela objavljen je javni poziv za sve zainteresirane koji se na području grada žele baviti autotaksi prijevozom, prema kojem će Grad izdati 12 novih dozvola za obavljanje ove djelatnosti na period od 10 godina.

Tekst javnog poziva donosi uvjete koje zainteresirani moraju ispunjavati, a između ostalog da se radi o fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima važeću licencu za obavljanje autotaksi prijevoza, da ima sjedište ili prebivalište na području grada Kaštela, da posjeduje ili je u zakupu odgovarajućeg vozila, da ima položen ispit ili ima zaposlenog vozača s položenim ispitom o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Kaštela, da nema dugovanja prema Gradu i ostalo.

Zahtjev je potrebno podnijeti na odgovarajućem obrascu, kojeg možete preuzeti ovdje - Zahtjev za izdavanje dozvole

Cijeli tekst javnog poziva, u kojem se, uz navedene uvjete, nalazi i popis  dokumentacije koju je potrebno priložiti, možete pogledati  na linku – Javni poziv

Zahtjev u svrhu izdavanja dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza zainteresirani trebaju dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, Povjerenstvu za izbor autotaksi prijevoznika, s naznakom “ zahtjev za dodjelu dozvole za autotaksi prijevoz – ne otvaraj”, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Kaštela ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave ovog javnog poziva, a nepravodobne i nepotpune zahtjeve neće se uzeti u razmatranje. Povjerenstvo za izbor autotaksi prijevoznika će sa podnositeljima zahtjeva koji ispunjavaju tražene uvjete obaviti razgovor,  kao i provjeru poznavanja stranog jezika.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij