OBAVIJEST MASLINARIMA
Iz Poljosavjetodavne službe upućena je obavijest maslinarima  kako se na opažačkim lokalitetima na,  kojima se prati let maslinovog moljca, bilježi broj moljaca ispod praga štetnosti.

Iz tog razloga u maslinicima koji se nalaze na južnim položajima, neposredno pred cvatnju ili u kojima je započela cvatnja, ne preporučuje se provoditi zaštita protiv cvjetne generacije maslinovog moljca.

Let maslinovog moljca će se i dalje pratiti u tjednim intervalima, a maslinari će naknadno biti obaviješteni o mjerama zaštite za položaje na kojima se očekuje početak cvatnje za približno deset do petnaest dana.


KOMENTARI: