ŠTO JE SVE POTREBNO ZA UPIS VAŠE DJECE U GRADSKE VRTIĆE
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Kaštela“ donijelo je Odluku o  provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica DV „Kaštela“ za pedagošku godinu 2017/2018.

Upisi će se provoditi za redovite vrtićke programe i to za:
-jaslice (djeca od navršene prve godine života)
-10 satni redovni program
-6 satni redovni jutarnji program
-6 satni redovni popodnevni program

Zahtjevi za upis zaprimat će se od ponedjeljka, 22. svibnja do petka, 26. svibnja, svaki dan u vremenu od 8.30 do 18.30 sati u DV Maslina u Kaštel Štafiliću.

Za upis djece roditelji su dužni dostaviti:

1. Zahtjev za upis OVDJE
2. Upitnik za roditelje OVDJE
3. Preslik rodnog lista djeteta
4. Preslik osobnih iskaznica obaju roditelja

Sve ostale informacije kao i ostalu dokumentaciju koju trebate donijeti pogledajte na ovom LINKU


KOMENTARI: