I ovog su tjedna nadležni odgovarali na vaše brojne upite. U nastavku pročitajte odgovore na pitanja koji su do ovog trenutka prispjeli u našu redakciju...

Možete li me izvijestiti u kakvom je stadiju prijenos puta na privatnoj čestici 70/7 KO K. Stari u vlasništvu Grada. Naime riječ je o privatnoj čestici koja je je asfaltirana sredstvima grada na inicijativu jednog od suvlasnika čestice koji je zaposlenik gradske komunalne tvrtke. Gradonačelnik je prije dvije godine obećao da će ta čestica u roku do dvije godine postati gradsko vlasništvo s obzirom da inače nema smisla da Grad asfaltira privatne posjede ako nema interesa u tome.

Čestica zemlje 70/7 k.o. Kaštel Stari u naravi predstavlja kolni put dostupan većem broju korisnika pa je time, a temeljem članka 131. Zakona o cestama postala nerazvrstana cesta - javno dobro u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo jedinica lokalne samouprave. U tijeku je postupak evidentiranja ceste Ulica Brune Bušića u Kaštel Starom, te njen upis u zemljišne knjige – odgovor je pročelnice za komunalu Marije Pelivan

U svezi Zakona o gradnji, a koji se tiče jednostavnih građevina, htio bih provjeriti slijedeću informaciju. Može li se na ozakonjenom objektu (jednostavna građevina), bez potrebne dozvole izvesti početna nadogradnja do 0,6 m nadozida u svrhu kosog ili ravnog krova, a kasnije eventualno uz izmjenu prostornog plana i odobrenih dozvola nastaviti sa formiranjem nove etaže (tj.kata)?

Izgradnja bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom je uređena Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15 i 75/15)  u kojem između ostalog stoji u članku 5.
„Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
1. Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, a kojima se ne mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena;
3. Na postojećoj zgradi kojima se:
– spajaju posebni dijelovi zgrade u jedan posebni dio,
– izvode krovne kućice,
– podiže novi nadozid do najviše 0,6 m ili postojeći nadozid jednom povećava za najviše 0,6 m;"
No takva odredba ne primjenjuje se neposredno jer u istom pravilniku u članku 2. stavku 2. stoji:
"U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom."
Dakle odgovor na pitanje je sadržan u odredbama Prostornog plana Grada Kaštela, naime svaki zahvat u prostoru mora biti u skladu s odredbama plana, pa tako i tražena nadogradnja je u korelaciji sa odredbama plana te samim smještajem legalizirane građevine u odnosu na namjenu prostora po prostornom planu, kao i smještajem građevine u odnosu na parcelu i samu namjenu predmetne građevine. Ukoliko se radi o jednostavnoj zgradi koja se nalazi izvan građevinskog područja na istoj nije dozvoljen nikakav zahvat osim rekonstrukcije koja se sastoji u izvođenju ravnog ili kosog krova bez nadozida – odgovorio je pročelnik za urbanizam Boris Škara

U kojoj su fazi izmjene GUP-a i PPU-a i kad možemo očekivati da će građani imati priliku za uvid u izmjene?

U tijeku je izrada nacrta prijedloga III. izmjena i dopuna PPU-a i GUP-a Kaštela. Kako tijekom postupka izrade treba prijedlog plana usaglasiti sa svim javnopravnim tijelima, a ima ih veći broj cca 40-50, postupak je još u tijeku. Kad se nacrt prijedloga uskladi sa svim javnopravnim tijelima Gradonačelnik donosi zaključak o utvrđivanju prijedloga plana i upućivanju istog na javni uvid. Kako je izrada izmjena i dopuna planova multidisciplinarna ne možemo sa sigurnošću odrediti početak javnog uvida, a obavijest o točnom početku javnog uvida bit će oglašena u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Grada Kaštela – Škarin je drugi odgovor.

Poštovani sadašnji  i budući gradonačelniče, mene bi zanimalo kome se obratiti i tko je nadležan u gradu za izdavanje dozvola za telekomunikacijske prijemnike? Naime, dobili smo informaciju da će isti biti postavljen neposredno u blizini osnovne škole Bijaći te gusto naseljenog mjesta. Nadam se da ćemo uspjeti reagirat na vrijeme da n ebi u ovo predizborno vrijeme došlo do prosvjeda i prozivanja zbog nebrige za svoje stanovnike

- Dozvole za telekomunikacijske prijamnike nisu u nadležnosti Grada, Grad o tome ne donosi odluke. Dozvole za takvu vrstu uređaja i njihovo postavljanje,donosi nadležno Ministarstvo – kratko su odgovorili iz ureda gradonačelnika

U Kaštel Sućurcu još mi na Strabežniku nemamo vodovod odnosno vodu, iako su svi ostali dobili. Čiji smo mi građani,dajemo prireze i plaćamo komunalije kao i svi drugi ali mi smo izgleda građani drugog reda. Tko koči izgradnju vodovoda kod nas, a isto tako i kanalizaciju? Ovo je više neizdržljivo,vi sve imate pa ne znate kako je nama i samo uoči izbora dajete obećanja koja zaboravite poslije izbora

Ovih dana počinju radovi na vodospremi Gomilica, cjevovodu i crpnoj stanici. Izvođač je odabran (Vodoprivreda). Po završetku izgradnje vodospreme Strabežnik će moći dobiti vodoopskrbu – kazao je dogradonačelnik Mili Novak.

Gledanjem snimke sjednice Gradskog vijeća, a na temu taksi dozvola, spominje se amandman kojim će nezaposleni imati prednost kod dobijanja dozvola. Ali taj amandman nije pročitan pa nisam uspio zaključiti je li prednost imaju isključivo nezaposleni na birou ili se prednost daje i onima koji imaju registriran obrt za taksi djelatnost, plaćaju obaveze, ali do sada nisu imali dozvolu grada Kaštela i to im je jedina djelatnost kojom osiguravaju prihode?

U navedenom amandmanu stoji kako Povjerenstvo daje prednost podnositelju zahtjeva kojemu će djelatnost autotaksi prijevoza biti, naglašavamo, osnovna djelatnost i izvor prihoda, odnosno koji nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca, što potvrđuje izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerenom kod javnog bilježnika – odgovor je iz Odsjeka za gospodarstvo.

S obzirom da u strategiji razvoja Grada Kaštela od 2016.-2020. spada obnova turističkog naselja Resnik koje se prostire na oko 103000 m2  može li se znati dali pod tom obnovom spada rekonstrukcija postojećih objekata u sadašnjim gabaritima ili će biti gradnje dodatnik objekata i sadržaja u svrhu poboljšanja turističke ponude?

Hotel Resnik ovu turističku sezonu odraditi će s postojećim kapacitetima a što će biti poslije još ne znamo budući da smo u završnim pregovorima sa eventualnim budućim investitorima.
Dok ne potpišemo ugovor ne bi izlazili sa neslužbenim izjavama.
Prema naputku eventualnog budućeg investitora izradili smo prijedlog primjedbi za izmjene i dopune Prostornog plana grada Kaštela i Generalnog urbanističkog plana Kaštela, odnosno radimo predispozicije da bi mogli odmah na kraju turističke sezone (nadamo se ove) započeti sa eventualnim radovima. U kojem će to obliku biti, rekonstrukcija postojećih objekata ili gradnja novih, za sada Vam ne bi znao točno odgovoriti.
Nadam se da će u bliskoj budućnosti hotel Resnik biti prepoznatljiv po novim sadržajima visoke kvalitete – kazao je Draško Babić, direktor TN Resnik.

Pitanja i nadalje možete postavljati putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Kontakt forme…


KOMENTARI: