SMEĆE KAO ZALOG ZA BUDUĆNOST VLASTITE DJECE
Problematika ilegalnog odlaganja otpada, unatoč svim preporukama i pozivima Vlastitog komunalnog pogona, svakodnevna je pojava na pojedinim lokacijama u gradu i oko njega. Tako je nedavno i na privremenom završetku buduće ceste, odvojka sa magistrale prema Planom, točnije na skretanju kod semafora do auto Vukmana, preko noći niknula golema hrpa ilegalno odloženog krupnog otpada.

Plastične ležaljke za sunčanje, stari kauč madraci, ostaci građevinskog otpada, wc školjka, stare utičnice, cijevi od vode i odvodnje, plastična ambalaža koja sablasno leprša, ukazuju na to da je to "smeće" ostavština nekog ili nekih građevinskih radova i renoviranja kako bi odbacili staro i nepotrebno, jer tako je ipak jeftinije.

Foto: Čitateljica
Prikaz u prostoru: PGK


KOMENTARI: