PROLJETNI RADOVI
Početkom travnja maslina otvara pupove i upravo je to pravi trenutak za obavljanje rezidbe maslina na rod.

Prednost rezidbe koju radimo odmah nakon otvaranja pupa je mogućnost da i manje stručan maslinar procijeni količinu cvjetova, a time i moguću količinu ploda koju odbacujemo rezidbom.

Pred rezanje potrebno je obaviti prihranu maslina s dušičnim gnojivima. Gnojidbu treba obaviti pred kišu u maslinicima u kojima je tlo ispod maslina zatravnjeno, odnosno pred kultiviranje gdje se tlo ispod maslina obrađuje. Kultiviranjem ne samo da se unosi gnojivo u tlo, već se suzbijaju korovi i čuva vlaga.

Pratite pojavu pipe - skorovače u masliniku. Ako se primijeti njezina prisutnost (da brsti lišće) potrebno je omotati debla raznim vrstama traka koje mogu biti ljepljive ili mrežaste. 

Skorovača ne može letjeti jer su joj krila srasla. Danju boravi na tlu gdje se skriva, u sumrak ili tijekom noći penje se po deblu u krošnju maslina. Nailaskom na ljepljive trake na deblu skorovače se zapetljaju i ugibaju.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI: