Nakon više poziva naših čitatelja koji su upozorili na posječenu palmu koja se nalazi u borovoj šumi pokraj glazbene škole, odlučili smo provjeriti o čemu se radi. Kako u navedenoj šumici uz more nisu rasle palme, zaključak je da se radi o stablu koje je tu doneseno sa druge lokacije. Ne želeći ulaziti u vlasništvo ili odgovornost za "privremeno" odlagalište palme, pozivamo mjerodavne na uklanjanje iste.


KOMENTARI: