ZA 2017. GODINU        
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za Potporu za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području Grada Kastela iz Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Potpora se dodjeljuje poljoprivrednim proizvođačima sa područja Grada Kaštela koji zadovoljavaju slijedeće kriterije:
- imaju prebivalište, odnosno sjedite i poljoprivrednu proizvodnju na području grada Kastela,
- poljoprivredno zemljište na koje se sadi mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
- mora zasaditi najmanje 0,1 ha, odnosno 500 loza iii 30 sadnica maslina odnosno voćnih sadnica.

Na temelju prikupljenih informacija o traženoj količini i vrsti sadnica provest ce se postupak javne nabave.

Program sufinanciranja se provodi na način da Splitsko-dalmatinska županija, Grad Kaštela i poljoprivredna gospodarstva koji su ujedno vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se privodi kulturi, na jednak način participiraju u provedbi Programa, svatko po 1/3.
Korisnik plaća cijeli iznos prilikom preuzimanja sadnica, a Grad plaća 2/3 iznosa korisniku nakon što
dostavi Županiji svu dokumentaciju o provedbi postupka.

Potpore se odobravaju u najvišem iznosu od 5.000 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu u jednoj
kalendarskoj godini.

Prijava za Javni poziv mora sadržavati:
- ispunjen obrazac zahtjeva
- dokaz o prebivalištu, odnosno sjedištu na području Grada Kastela (kopija osobne iskaznice)
- dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- vlasnički list nekretnine na kojoj će saditi sadnice
- potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu

Prijave se dostavljaju preporučenorn pošiljkorn ili neposredno na protokol Grada Kaštela u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Kaštela, Povjerenstvo za provedbu potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala, Kaštel Sućurac, Braće Radić 1, do 3. travnja 2017. godine.

Obrazac prijave možete preuzeti OVDJE


KOMENTARI: