hren
 

KAŠTELANSKA AKTUALNOST
Nakon sve učestalijih upita naših sugrađana o priključivanju na kanalizacijsku mrežu diljem Kaštela, odgovor o postupku i potrebnoj dokumentaciji  potražili smo u Vodovodu i kanalizaciji

Svi zainteresirani građani,posebno oni kojima je u ulicama kojima gravitiraju, prošla glavna kanalizacijska cijev te je stavljena u funkciju,  trebaju podnijeti molbu za priključenjem na kanalizacijsku mrežu, u prostorije Vodovoda i kanalizacije u Splitu, na adresi  Hercegovačka 8 u Kopilici i to u sobu br. 23.

Obrazac zahtjeva/ molbe  popunit će pri predaji, a uz zahtjev trebaju priložiti i slijedeću dokumentaciju:

- građevnu dozvolu ili uvjerenje iz katastra da je objekt izgrađen prije 1. veljače 1968. godine ili potvrdu glavnog projekta ili rješenje o izvedenom stanju ili rješenje o uvjetima građenja ili kopiju zahtjeva za legalizacijsu s geodetskim snimkom  (minimum arhitektonski snimak)

- original prerisa katastarskog plana i tri kopije istog

- vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju ili kupoprodajni te darovni ugovor i slično, čime se dokazuje vlasništvo nad nekretninom

- kopiju jednog računa za potrošnju vode

- OIB i fotokopiju osobne iskaznice osobe na koju glasi račun za vodu, pri čemu je potrebno napomenuti ako računi za vodu glase na osobu koja više nije vlasnik nekretnine, prije predaje zahtjeva potrebno  je izvršiti izmjenu imena na računima za vodu, a o tom postupku informacije se mogu također dobiti u Vodovodu i kanalizaciji (soba br. 12) ili na telefon 340 554.

Radno vrijeme sa strankama ureda za predaju zahtjeva je od 8 do 13 sati, a sve dodatne informacije o kanalizacijskom priključku zainteresirani građani mogu dobiti i pozivom na telefon 340 564, referentica Iris Majić.
Nakon rješavanja, podnositelji molbe bit će obaviješteni o daljnjim koracima i radnjama.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij