ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE
Strategijom razvoja Grada Kaštela 2016.-2020. temeljnim strateškim razvojnim dokumentom, definirani su prioriteti, ciljevi i mjere kojim bi se trebao omogućiti kontinuiran i održiv razvoj svih djelatnosti u Kaštelima, pišu kastela.hr.

Strategijom razvoja određivati će se smjernice budućeg razvoja kaštelanskog područja.
Strategija će biti i podloga za nominiranje projekata Grada, privatnih poduzetnika, OPG-ova i drugih subjekata za EU izvore financiranja.

Namjera donošenja Strategije razvoja je bila da se dobije ključni strateški dokument koji će uz određivanje smjernica lokalnog razvoja kroz definirane strateške ciljeve i prioritete razvoja uspostaviti i operativni okvir za buduće djelovanje na načelima međusektorske suradnje i javno-privatnog partnerstva na načelima i u skladu s primjerima najbolje svjetske razvojne prakse.
Dokument je izrađen uz aktivno sudjelovanje predstavnika svih ključnih sektora s ciljem da postane okvir za zajedničko koordinirano djelovanje u pravcu dinamičnog ostvarenja strateških ciljeva u godinama pred nama.

Strategija razvoja Grada Kaštela daje uvid trenutnog socio-ekonomskog, infrastrukturnog i sveukupnog resursnog stanja na području Kaštela, na temelju kojih određuje strateške ciljeve koji bi se trebali ispuniti do 2020. godine kroz provedbu predloženih prioriteta, mjera i projekata, navodi kastela.hr.

Strategiju možete pročitati OVDJE


KOMENTARI: