PROJEKTI RERE NA PREDAVANJU ROTARIJANACA
U nizu predavanja „Četvrtkom u dvorcu o Kaštelima“, ovog četvrtka, 16. ožujka, s početkom u 18.30 sati,  u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, održat će se predavanje na temu „EU projekti u Kaštelima“, na kojem će biti predstavljeni projekti javne ustanove Rera  za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije.

O projektima koje javna ustanova Rera provodi na području Kaštela, a koji su odobreni za provedbu u okvirima programa Interreg MED i programa prekogranične suradnje Interreg CRO-BIH-MNE, govorit će Ivo Benzon, Jelena Petrov i Vedran Petrov.

Svi zainteresirani građani moći će saznati što se kroz te projekte uradilo i što će se uraditi, a svi će imati priliku razmijeniti ideje i iskustva s osobama koji rade  u pripremi i provedbi EU projekata.

Tako će zainteresirani moći saznati više o projektu upravljanja obalnim pojasom i prilagodbi upravljačkih  politika na Mediteranu - Projekt COAST GAP iz programa MED, a biti će predstavljene smjernice za upravljanje obalnim pojasom  grada Kaštela te makro projekt  „Od Kaštilca do Rušinca“.

Stručnjaci će predstaviti i aktivnosti koje će se provoditi u okviru projekt a iz programa MED, CO-EVOLVE, promocija usklađenog i održivog razvoja ljudskih aktivnosti i prirodnih resursa u područjima priobalnih turističkih zona.

Govorit će se i o projektu BACAR -  bolji pristup razvoju, klasteri i konkurentnost, umrežavanje u jadranskoj regiji, projektu iz program CRO-BIH-MNE te će biti predstavljene aktivnosti koje će se  provoditi u okviru projekta.

Interpretacija odnosa Kaštelanskog polja i kulturne baštine, projekt „Perpetum baštine“ i njegove aktivnosti, također će biti predstavljene, a radi se o projektu iz Operativnog programa OP.

U sklopu predavanja četvrtkom, organizator, Rotary klub Kaštela najavljuje i skora nova predavanja i to „Kreativne i kulturne industrije - mogućnosti za Kaštela“ te predstavljanje cjelovitog EU projekta obnove kulturne baštine u Kaštelima, „Perpetum baštine“.


KOMENTARI: