U redakciju Portala pristigao je dopis Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela, koji se referira na članak u Slobodnoj Dalmaciji od 6.veljače 2017.godine, pod naslovom „Ministre, šta čekate? Karepovac je ekološka bomba u srcu Grada“. Dopis prenosimo u cijelosti.

U Slobodnoj Dalmaciji od 6 veljače, u članku pod naslovom „Ministre, šta čekate? Karepovac je ekološka bomba u srcu Grada“, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Jasna Ninčević vrši pritisak na ministra Dobrovića, javno ga prozivajući, dijeleći savjete o gospodarenju otpadom, te predlažući što žurniju izgradnju CGO Lećevica smatrajući ga modernim reciklažnim centrom sa svim mjerama zaštite okoliša.

Sumporovodik izvire na Karepovcu otkad se tamo dovozi otpad i okolnii stanovnici ga udišu od tada. Ravnateljica koja se do sada nije oglašavala o ovim problemima kao ni o ugrozi zdravlja od najavljenog spaljivanja opasnog otpada u lokalnim cementarama, sada putem javnih medija traži žurnu sanaciju. Zašto baš sad?

Jasna Ninčević zaboravlja da ju je prije četiri godine Povjerenstvo za praćenje stanja okoliša GV Grada Kaštela, otvorenim pismom upozorilo na neispravnost mjernih postaja AMS1 i AMS2 (u privatnom vlasništvu) za praćenje kvalitete zraka iz kojih NZJZ očitava vrijednosti za procjenu kvalitete zraka, netočnost izmjerenih podataka, te nevjerodostojnost izvješća NZJZ o kvaliteti zraka na području Kaštela i Splita. Osim što su mjerne stanice smještene na neprimjerena mjesta, obuhvat mjerenja (90%) koji je propisan po zakonu, nije poštovan! Ti podaci koristili su se i za pisanja Godišnjih izvješća o praćenju kakvoće zraka na području Republike Hrvatske. Tada je izjavila: „O kvaliteti rada našeg zavoda svjedoče naše reference te ćemo i nadalje sukladno našoj ulozi, odgovorno i nepristrano provoditi zadane nam ciljeve.“ I time odbacila primjedbe Povjerenstva. Osim Povjerenstva, navedene činjenice je utvrdio i Upravni sud u Splitu 2015. godine.

Vezano za kvalitetu rada i nepristranost, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode utvrdilo je 25.04.2014. godine da je NZJZ Splitsko-dalmatinske županije obavljao djelatnost praćenja kvalitete zraka bez dozvole Ministarstva zbog čega je izrađen i optužni prijedlog. Jednako je utvrdio i Upravni sud u Splitu  2015. godine. A zašto ravnateljica Jasna Ninčević nije poduzela radnje koje je kao čelna osoba NZJZ morala poduzeti?

Zagovornici a i protivnici izgradnje CGO Lećevica slažu se da je potrebno (u sušnom razdoblju!) 66 dana da podzemne vode iz Lećevice stignu do izvora rijeke Jadro. CGO nema sustav javne odvodnje te se otpadne vode, među ostalim, namjeravaju ispuštati u krš kroz upojne bunare tj. iskopane jame.. Svi bi se trebali zapitati, pa i ravnateljica Ninčević: „Što nakon 66 dana, kada procjedne vode iz CGO Lećevica stignu do izvora Jadra? Zar neće dolaziti 67, 68 i svaki naredni dan? Hoće li tada voda biti ispravna za piće? Ili ćemo biti prisiljeni kupovati flaširanuvodu iz nekih drugih rijeka?

Očuvanje prirode i okoliša najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske, svatko ima pravo na zdrav život i svatko je dužan u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

Stoga je vrijeme da se stručnjacima i mjerodavnim institucijama prepusti zaštita okoliša i gospodarenjem otpadom. Politici tu u svakom slučaju nije mjesto, navodi se u dopisu.


KOMENTARI: