JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE MANIFESTACIJA
Turistička zajednica grada Kaštela, temeljem Programa rada za ovu godinu, objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpora iz programa „Potpore za turističke manifestacije“, odnosno bespovratnih novčanih sredstava za manifestacije od lokalnog, regionalnog, nacionalnog ili međunarodnog značaja, kao glavnog motiva dolaska turista u naš grad.

Manifestacije koje će Turistička zajednica potpomoći u okviru ovoga programa, za cilj bi trebale imati razvoj turizma, te promociju kulturne i povijesne baštine, odnosno podizanje kvalitete turističke ponude, ali i sadržaja koji omogućuju poboljšanje kvalitete i produženje turističke sezone, stvarajući prepoznatljiv imidž  Kaštelanskom turizmu.

Sredstva potpore namijenjena su organizaciji kulturnih, zabavnih, sportskih, eno-gastronomskih kao i ostalih manifestacija, posebice u predsezoni i posezoni, pa će prednost kod njihove dodjele imati upravo one manifestacije  koje se održavaju u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.

Bespovratna sredstva mogu se iskoristiti za sufinanciranje troškova održavanja manifestacije (troškovi glazbenika, tehnike, promocije manifestacije, sudionika u manifestaciji...), izrade promotivnih brošura i promocija manifestacije na internetu, nabavu potrošnog materijala vezanog za njenu  organizaciju , najam prostora za održavanje, troškove smještaja, te putne troškovi izvođača i vanjskih suradnika i drugih potreba u svrhu održavanja manifestacije.

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe, odnosno tvrtke i obrti, kulturne i druge javne ustanove i Udruge građana koji su organizatori manifestacija,  a kojima Turistička zajednica može odobriti potporu do 50 posto troškova njenog održavanja.

Kriteriji pri odobravanju potpora TZGK biti će prije svega kvaliteta i originalnost projekta, njegov doprinos razvoju turističke ponude grada, karakter i vrijeme održavanja manifestacije, njeno trajanje i održivost, visina osiguranih sredstava iz vlastitih sredstava organizatora i interesnih subjekata, ali i promocija i medijska pokrivenost manifestacije.

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu ove potpore organizatori su dužni dostaviti  obrazac zahtjeva, koji je sastavni dio Javnog poziva objavljenog na web stranici www.kastela-info.hr, dokaz o pravnom statusu Organizatora manifestacije (preslika izvoda iz trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra), potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva), potvrdu Upravnog odjela za financije da ne postoji dospjelo dugovanje prema Gradu Kaštelima po bilo kojoj osnovi, te program i troškovnik manifestacije.

Organizatori manifestacije kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom najkasnije do 3. ožujka podnose Turističkoj zajednici grada Kaštela u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore manifestacijama – ne otvaraj“, na adresu Turistička zajednica grada Kaštela, Brce 1, 21 215 Kaštel Lukšić.

TZGK zadržava pravo od Organizatora manifestacije zatražiti dodatna pojašnjenja zahtjeva, kao i dodatnu dokumentaciju, koju smatra potrebnom za kvalitetno donošenje odluke o dodjeli sredstava potpore, a s korisnicima se sklapa Ugovor o namjenskom korištenju sredstava, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Popis korisnika s odobrenim iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava biti će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Kaštela (www.kastela-info.hr) neposredno nakon sjednice Turističkog vijeća TZGK.


KOMENTARI: