POVJERENSTVO ZA PRAĆENJE STANJA OKOLIŠA REAGIRALO NA ČLANAK SLOBODNE DALMACIJE
U redakciju Portala grada Kaštela pristigao je dopis Povjerenstva za praćenje stanja okoliša Grada Kaštela kao reakcija na novinski članak koji je izašao u Slobodnoj Dalmaciji 29. siječnja pod naslovom „Karepovac više neće biti gradski škovacin“. Priopćenje Povjerenstva donosimo u nastavku teksta u cijelosti a originalni članak iz SD možete pročitati na ovom LINKU

"U Slobodnoj Dalmaciji od 29.01.2017.godine u članku pod naslovom „Karepovac više neće biti gradski škovacin“, gospodin Jakša Miličić se ponovo na bahati način odnosi prema Kaštelima i ekologiji Kaštelanskog bazena, iskazujući potpuno neznanje problema u gospodarenju komunalnim otpadom.

Iako je godinama dobivao pozamašan honorar od splitskih gradonačelnika kao savjetnik za sanaciju Karepovca, konačni rezultat te sanacije je čista nula. I opet zagovara zastarjele postupke gospodarenja otpadom, koji se temelje na prebacivanju Karepovca u tuđa dvorišta, posebno u „omiljena“ mu Kaštela, u koja je nasadio željezaru, kojom je uz drugu tešku kaštelansku industriju značajno povećao smrtnost stanovništva Kaštelanskog bazena.

Kaštela su za sanaciju Karepovca, ali ne na vlastiti račun. Gradsko vijeće Kaštela je donijelo u četiri navrata Odluke o zabrani spaljivanja komunalnog i opasnog otpada u bilo kojem obliku na svojem području. Prošla su vremena kada je Miličić mogao raditi što i kako hoće. I ne samo on! Opravdana je pobuna stanovništva iz okoliša Karepovca, zbog ugrožavanja zdravlja, ali spaljivati značajan dio komunalnog (opasnog) otpada iz Karepovca u cementarama, kako višekratno predlaže Miličić, znači ravnomjerno posipanje svih stanovnika Kaštelanskog bazena, poglavito Splita, Solina, Kaštela, Klisa, Trogira itd. s najkancerogenijim tvarima poput dioksina, furana, teških metala (živa, olovo, talij, arsen, krom, itd.)

Vrijeme je da se u skladu s direktivama EU-a, osuvremeni gospodarenje otpadom, nastojeći se približiti cilju tzv. „0 otpada“ koliko je to god moguće. Na to nas prisiljava EU svake godine sve više i više. Svi koji odlučuju o načinu gospodarenja otpadom u nas, moraju voditi računa da trebamo čuvati zrak koji udišemo, rijeku Jadro iz koje pijemo, more, i zemlju od koje živimo. Razni interesni lobiji dolaze ovdje po novac i odlaze, a nama i našoj djeci ostaju otrovi iza njihove rabote."


KOMENTARI: