RUBRIKA U KOJOJ TRAŽIMO ODGOVORE NA VAŠA PITANJA
Ovotjedne odgovore na vaša postavljena pitanja dobili smo iz gradskih upravnih odjela za komunalu i urbanizam te iz agencije Eko Kaštelanski zaljev, a koje su nam dostavili pročelnici Marija Pelivan i Boris Škara te izvršni direktor Eko agencije, Danijel Kukoč.

Tko planira radove na kaštelanskoj cesti, zašto je autobusna stanica u Kaštel Lukšiću napravljena usred raskršća kada se po zakonu RH autobusne stanice ne smiju nalaziti u raskrižju i neposredno ispred njega, već iza raskršća.

- Autobusna stanica se radi temeljem građevinske dozvole i glavnog projekta iz 2006. godine.
Cesta dr. Franje Tuđmana je bila županijska cesta, te je projektna dokumentacija rađena u suradnji  Grada Kaštela i Županijske uprave za ceste – odgovor je iz Upravnog odjela za komunalu.

Može li se znati kad ćete uredit ulicu Put Vitrnice u Sućurcu i kada će na to područje stići voda? Uredno plaćamo komunalije, sredili smo legalizaciju i sve što treba prema vama i nismo vam dužni ni lipice, a vi se prema nama odnosite kao da smo građani drugog reda. Nadam se pozitivnom odgovoru unaprijed hvala

- Što se tiče asfaltiranja ulice Put Vitrenice u Sućurcu, prije asfaltiranja treba riješiti pitanje vlasništva (ulica je privatna), treba riješiti problem oborinske odvodnje i treba riješiti opskrbu pitkom vodom. Opskrba pitkom vodom u nadležnosti je Eko agencije – odgovorila je pročelnica Pelivan, nakon čega smo upit o dovođenju pitke vode u sjeveroistočni dio Sućurca poslali u Eko agenciju.

- Dovođenje pitke vode na područje ulice Put Vitrenice u Kaštel Sućurcu sastavni je dio projekta vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Kaštela Trogir tzv. drugog paketa. Za predmetni objekt ishođena je lokacijska dozvola a trenutno je u ishođenju i građevinska dozvola. Raspisivanje natječaja za izbor izvođača radova za tzv. II.paket objekata Aglomeracije Kaštela Trogir planirano je krajem 2018.godine – ustvrdio je Danijel Kukoč, koji je odgovorio i na slijedeća dva pitanja.

Kada će se početi s izgradnjom kanalizacije u ulici Sinokoše u Kaštel Lukšiću?

 - Izgradnja kanalizacije u ulici Sinokoše u Kaštel Lukšiću sastavni je dio projekta vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Kaštela Trogir tzv. prvog paketa. Za predmetni objekt ishođena je lokacijska dozvola kao i građevinska dozvola, te je trenutno u pripremi izrada natječajne dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova. Planirano je da radovi na izgradnji tzv. prvog paketa započnu u IV kvartalu 2017.godine

Kada bi kroz Županjsku ulicu u Kaštel Starom trebala biti postavljena kanalizacija (molim Vas za malo konkretniji vremenski period, ako je moguće) ?

- I ovdje je riječ o sastavnom dijelu projekta vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Kaštela Trogir tzv. prvog paketa. Za predmetni objekt ishođena je lokacijska dozvola kao i građevinska dozvola, te je trenutno u pripremi izrada natječajne dokumentacije za raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova. Planirano je da radovi na izgradnji tzv. prvog paketa započnu u IV kvartalu 2017.godine.

Zanima me kako je netko mogao u zadnjih pola godine sagraditi veliku kuću u predjelu planine Kozjak iskrčivši šumu, nakon svih kuća u području Raduna, uz cestu koja vodi na Malačku. Uokolo te kuće, u krugu od kilometar zračne linije, nema niti jedne kuće i nemoguće je da ondje može biti građevinsko zemljište. Mnogi se sa čudom pitaju što je ono?

- Izgradnja izvan građevinskog područja moguća je prema odredbama Prostornog plana uređenja Grada Kaštela (Službeni glasnik br.2/06, 2/09,2/12) što je regulirano odredbama članaka od 12 – 20. Također izvan građevinskog područja naselja postoje  zahtjevi za ozakonjenjem raznih nezakonito izgrađenih zgrada. Među navedenim postoje i zahtjevi za zgrade koje se nalaze na raznim lokacijama po Kozjaku, iste se mogu ozakoniti iako se nalaze izvan građevinskog područja, temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/ 12 i 143/13). Dakle ukoliko je predmetna zgrada jedna od 8.380 zahtjeva za ozakonjenjem, moguće da je ista ozakonjena sukladno gore citiranom Zakonu. Nadalje ukoliko je ista bila nezavršena, onda se ista ozakonjuje kao nezavršena, te istu investitor može završiti odnosno rekonstruirati temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15 i 75/15).

Što se tiče samog zahvata u prostoru, nadzora nad izvođenjem građevinskih radova te utvrđivanja točnih činjenica na konkretnoj lokaciji nije u nadležnosti ovog upravnog odjela već je u nadležnosti građevinske inspekcije – kazao je pročelnik Škara.

Poštovani, objekt (kuća-prizemlje) mi se nalazi unutar zelene zone u blizini aerodroma Split. Legalizirana je, znači plaćena kazna, komunalije i vodni doprinos. Zanima me kad će se moći izvršiti daljnja nadogradnja, na primjer visoko potkrovlje ili završni kat da kuća dobije konačnu formu te se po zakonu i ona sama, uz uređenje fasade, privede konačnom izgledu. Jer od dana legalizacije objekta vlasnik mora po zakonu dovršiti fasadu u roku od tri godine, a zasad su u takvim zonama zabranjena bilo kakva izvođenje radova osim održavanja postojećeg stanja!?  Kada će se i hoće li se dogoditi moguće izmjene i dopune Gup-a i Pup-a u takvim zonama da se dovrše i završe izgledi nedovršenih objekata, uz jasni zakon i upute koliko i kako će se vršiti odnosno tolerirati dodatne modifikacije objekata unutar zelene zone?

- Ozakonjena zgrada pa slijedom toga i Vaša zgrada se može dovršiti bez obzira što je protivna prostornom planu, ali samo na način prema odredbama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 79/14, 41/15 i 75/15) u kojem između ostalog stoji:                                        

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova.
(2) U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga        članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način protivno prostornom planu.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka glavni projekt za završavanje nezavršene zgrade, odnosno nezavršenog dijela zgrade, stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti, za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju u okviru ozakonjenih gabarita te za izvođenje na istoj fasade i ravnog, kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu.
(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka glavni projekt za rekonstrukciju zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida, može se izraditi protivno prostornom planu.

Članak 5.

Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom mogu se izvoditi radovi:
1. Na postojećoj građevini kojima se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva ...
6. Na rekonstrukciji zgrade stambene namjene, poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti koja je ozakonjena kao završena s ravnim krovom, a koja se rekonstrukcija sastoji u izvođenju kosog ili zaobljenog krova bez nadozida;

Budući se Vaša zgrada nalazi u zoni koja je protivna namjeni za izgradnju stambenih zgrada, ista se može završiti odnosno rekonstruirati sukladno gore citiranim člancima iz Pravilnika, što znači da se može izvesti kosi krov bez nadozida i fasada. Što se tiće izmjena prostornih dokumenata trenutno su u tijeku izmjene i dopune GUP-a i PPU-a Grada Kaštela, a kakv će status imati ozakonjene zgrade koje su protivne prostornim planovima i koliki stupanj rekonstrukcije će biti omogućen za sada ne znamo dok izrađivač plana ne izradi prijedlog plana, koji će biti upućen u proceduru javne rasprave, a obavijest o istoj će biti objavljena u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave – odgovor je koji nam je također poslao pročelnik Boris Škara.

Pitanja i nadalje možete postavljati putem maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Kontakt forme…


KOMENTARI:

Stari Komentari (9)

 • (Gost_6964)

  Članak 24.

  (1) Autobusna stajališta izgrađena, odnosno smještena na državnim cestama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju se urediti sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku jedne godine od dana njegovog stupanja na snagu.
  (2) Autobusna stajališta izgrađena odnosno smještena na županijskim i lokalnim cestama do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju se urediti sukladno odredbama ovoga Pravilnika u roku dvije godine od dana njegovog stupanja na snagu.

  Članak 25.

  Skice broj 1 do 6 te tablice 1 i 2 prilog su ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

  Članak 26.

  Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o autobusnim stajalištima (»Narodne novine«, br. 48/97).

  Članak 27.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

  Klasa: 011-01/01-02/59
  Urbroj: 530-07-07-01
  Zagreb, 29. listopada 2007.

  oko 1 godine prije
 • (Gost_4110)

  - "Autobusna stanica se radi temeljem građevinske dozvole i glavnog projekta iz 2006. godine" odgovor jasan

  oko 1 godine prije
 • (Gost_9713)

  Mjesecima se već "uređuje" park u Kaštel Lukšiću.
  Koliki će biti finalni troškovi uređenja parka u Kaštel Lukšiću?
  Kada će biti gotovi radovi?
  Zašto se uopće troše novci na uređenje parka?

  oko 1 godine prije
 • 2589 (Gost_9173)

  park kao pejzaž se uređuje da bi se kao prvo oplemenilo ljude pa je onda sve to dalje stvar estetike...

  oko 1 godine prije
 • (Gost_7118)

  koja glupost, ne znan detalje ali koliko je meni poznato, nije moguće da se baš sve može legalizirat. ako je nešto poljoprivredno zemljište ili zelena zona onda se kuća na njemu NE MOŽE legalizirat. neka me neko ispravi ako nije točno

  oko 1 godine prije
 • (Gost_6964)

  goste 4110 pročitaj članak 24 točku 2
  i sve ti tu piše

  oko 1 godine prije
 • (Gost_9706)

  Najjači mi je ovaj odgovor na pitanje na izgrađenu kuću pri samome Kozjaku! Drugim riječima gospoda iz urbanizma poručuju da se može svugdje graditi i da će isto biti bez problema legalizirano temeljem gore navedenog Pravilnika! A zar ne bi trebala vlast donijeti više jedan svoj plan izgradnje Kaštela u narednih 50 godina, da se točno zna gdje se može, a gdje se ne može više gradit, pa bismo barem u budućnosti imali sređeno daljnje građenje. Svjedoci smo dosadašnje devastacije, ali onda napravimo nešto za budućnost. A osim toga do ovoga je i došlo zahvaljujući neradu vaših službi koje nikada nisu radile svoj posao i odmah spriječavale nelegalnu gradnju u korjenu. Pa zato se nije za čudit ako nekome pade na pamet izgradit kuću i na vrhu Kozjaka do sv. Luke, ne brinite, i to će bit legalizirano. Da se čovik ispovraća od ovoga NEREDA I NERADA !

  oko 1 godine prije
 • (Gost_1437)

  Komunalai urbanizam ka i uvik.. Vladajućima na znanje šta je najvažnije

  oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara