ZA INVESTITORE I VLASNIKE ZEMLJIŠTA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela uputio je strankama u postupku  javni poziv za uvid u spis predmeta, koji mogu obaviti 24. siječnja u Kaštel Sućurcu.

Pozivamo stranke u postupku, odnosno investitora te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodno-gospodarskog sustava - Sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i sustav javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela-Trogir, proširenje obuhvata I. etape, mreža Kaštela, područje Kaštel Gomilica, 3. skupine, na trasama prikazanim na donjim slikama:

 

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 24. siječnja 2017.  u 9 sati, u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, 2. kat, soba br. 8.

Prema uvjetima javnog poziva na njega  se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost_9218)

    je iz zraka..sve lipo izgleda..u drzavi danskoj..;)

    oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara