ZA INVESTITORE I VLASNIKE ZEMLJIŠTA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela uputio je strankama u postupku  javni poziv za uvid u spis predmeta, koji mogu obaviti 12. siječnja u Kaštel Sućurcu.

Pozivaju se stranke u postupku, odnosno investitor te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - crpna stanica Kaštel Sućurac 2, tlačni cjevovod od CS do VS, vodosprema Kaštel Sućurac 2, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 6393/1, 7499/1, 7547, 5994, 5992, 7546/1, 7490, 6481/3, 6475, 6481/1, 7548/3, 6485, 6489, 7491/1, 5914, 7491/2, 5901/3, 5901/4, 5898/2, 5895, 5894, 5896, 7549, 5923/1 i 5876 sve k.o. Kaštel Sućurac.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 12. siječnja 2017.  u 9 sati, u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, 2. kat, soba br. 8.
Prema uvjetima javnog poziva na njega  se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara