hren

ZA INVESTITORE I VLASNIKE ZEMLJIŠTA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela uputio je strankama u postupku  javni poziv za uvid u spis predmeta, koji mogu obaviti 5. siječnja u Kaštel Sućurcu.

Pozivaju se stranke u postupku, odnosno investitor te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje građevinska dozvola na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - I. etapa kanalizacijske mreže grada Kaštela, područje Kaštel Stari, 3. skupine na katastarskim česticama k.č.br. 275/7, 1954, i dr. k.o. Kaštel Stari te 1792/1, 1792/2 i dr. k.o. Kaštel Novi

Uvid u spis predmeta može se izvršiti 5. siječnja 2017.  u 9 sati, u zgradi Gradske uprave u Kaštel Sućurcu, 2. kat, soba br. 8.

Prema uvjetima javnog poziva na njega  se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij