ZA LUKŠIĆ, STARI, NOVI, ŠTAFILIĆ
Iz gradskog Upravnog odijela upućena su četiri javna poziva za uvid u spis predmeta u postupcima izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola za potrebe Vodovoda i kanalizacije, Marine Kaštela i Ribole.

Prvi javni poziv odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za izgradnju građevine u sklopu proširenja obuhvata I etape sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih vodai sustava javne vodoopskrbe aglomeracije Kaštela – Trogir, za katastarske općine Kaštel Lukšić i Kaštel Stari

Uvid u spis ovog predmeta može se izvršiti u utorak,  20. prosinca u 9 sati, u Upravnoj zgradi Grada Kaštela, II kat, soba br. 4.

Istog dana, u utorak, 20. prosinca, na II katu Gradske uprave, soba br 8, u vremenu od 9 do 13 sati, može se izvršiti uvid u spis predmeta tvrtke Ribolaza izdavanje građevinske dozvole za izgradnju poslovne zgrade i trafostanicena česticama zemljišta. 1649/1 i 1649/2 te na česticama zgrade 364/1 i 364/2 K.O.Kaštel Stari.

Pozivaju se sve stranke, vlasnici nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnici i nositelji stvarnih prava na susjednim nekretninama.

U četvrtak, 22. prosinca, u 9 sati, na II katu Gradske uprave, soba br. 8, pozvane su stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda- tlačni cjevovod od PCS Kaštel Štafilić do ogranka za Rudine, 3. skupine.
Poziv se odnosi na k.č.br. 544, 542/1, 1847/4, 508/1, 508/3, 508/7, 508/8, 508/4, 510/1, 509, 1799, 1795/2, 453/7, 453/1, 453/5, 453/8, 453/10, 453/6 i 446/2, 448/2, 447, 453/2 i č.z. 451/2 k.o. Kaštel Novi.

U 10 sati istog dana, u četvrtak 22. prosinca, u zgradi Gradske uprave, II kat, soba br. 8, u 10 sati, bit će moguće izvršiti uvid u predmet izdavanja lokacijske dozvole za Marinu Kaštela

- Pozivamo stranke u postupku, odnosno investitora te vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama za koje se izdaje lokacijska dozvola na uvid u spis predmeta radi izjašnjenja u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - prometnog sustava cestovnog prometa, energetskog sustava distribucije električne energije, telekomunikacijskog sustava i vodnogospodarskog sustava korištenja voda i odvodnje otpadnih voda, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1313, 18/4, 18/1, 1428/3, 1427/1, 1434/3 i 1431/1 k.o. Kaštel Gomilica – stoji u pozivu.

Javnim pozivima mogu se odazvati stranke  osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid trebaju donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvole se mogu izdati i ako se stranke ne odazovu pozivima.


KOMENTARI:

Stari Komentari (5)

 • (Gost_2123)

  lokacijska dozvola za marinu
  kako je dosad radila

  oko 1 godine prije
 • (Gost_3526)

  Da kako je radila, pa nelegalno normalno, i plaćala kaznu od 100.000kn godišnje što je kap u moru od zarade!

  oko 1 godine prije
 • (Gost_4211)

  Goste 2123, je li moguće da ništa ne razumiš????????????????? čitaj, ne lupetaj!

  oko 1 godine prije
 • (Gost_7229)

  Zašto se ovo ne može vidit na portalu nego triba ić u općinu.
  Molija bi odgovor sa obrazloženjem.
  Unapir fala

  oko 1 godine prije
 • (Gost_5573)

  18/1 ciji put
  povijesni slijed

  oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara