ZA UDRUGE, INSTITUCIJE I GRAĐANE
Od 15. prosinca do 10. siječnja traje natječaj Grada Kaštela za predlaganje programa i projekata javnih potreba iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2017. godinu.

Na natječaj se mogu javiti udruge građana koje obavljaju djelatnost iz navedenih područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite te djelatnosti proisteklih iz Domovinskog rata, kao i  organizacije, ustanove ili fizičke osobe koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu ovog natječaja.

Ukupni iznos sredstva, kojima će se po ovom natječaju sufinancirati programi ili projekti, je 1.260.000 kuna, od čega za socijalnu skrb 530.000, za zdravstvenu zaštitu 250.000 te za područje socijalne i pravne zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji oko 480.000 kuna.

Prijave programa ili projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kaštela, Upravni odjel za društvene djelatnosti i opće poslove, Braće Radić 1, 21212 Kaštel Sućurac, s naznakom:  „Projekti  i programi udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2017. godini – ne otvarati ” ili osobno u pisarnici Gradske uprave u Kaštel Sućurcu.
Rezultati ovog natječaja bit će objavljeni na web stranicama Grada u roku od osam dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa I projekata.

Tekst natječaja možete vidjeti ovdje Natječaj 2017. 

Prijavnice i obrasci:
Prijavnica programa za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu 2017.
Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
Obrazac za ocjenu kvalitete vrijednosti programa ili projekta
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ugovor o financiranju 2017.
Izjava osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelj


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara