PORTALOVA NOVA RUBRIKA
Nakon što smo tijekom proteklih dana primili više vaših pitanja, potražili smo odgovore kod nadležnih. Na dio pitanja dobili smo odgovore, a one koje nemamo do ove objave, moći ćete pročitati u narednom tekstu za tjedan dana. Neki su odgovori kraći, neki duži, neki će zadovoljiti onoga koji je postavio pitanje, a neki će možda tražiti i dodatna objašnjenja. U nastavku pročitajte odgovore na postavljena pitanja.

Zašto više nema živih jaslica u Kambelovcu?

- Žive jaslice su projekt koji traži veći angažman članova Polantane i suradnika, potrebno je utrošiti desetak dana rada u kojem sudjeluju volonteri. Potreban je i materijal za elektroinstalacije, drvena građa, bezbroj sitnica bez kojih žive jaslice ne mogu funkcionirati, a sve to traži značajnija financijska sredstva. Financije koje su nam bile potrebne nismo mogli osigurati, a da pri tome ne oštetimo glavnu djelatnost naše udruge, a to su maškare – kazao je Stipe Krokar iz krnjevalske udruge Polantana.

Kad će biti objavljen popis dobitnika gradske stipendije?

- Za nekoliko dana, odnosno početkom prosinca – odgovorila je pročelnica Sandra Zokić.

Zanima me kako vlasnik restorana "XXXXX" može držati pedesetak peradi ispred svoje, tj naših kuća. Izlaze iz ograda i pobrste sve što posadimo u našim vrtovima. Kad izlazimo na magistralu kroz ovaj mali putić što imamo samo gledamo da koju kokoš, patku ili što ja znam ne pregazimo, a o smradu i higijeni da ne govorim. Pantagana imamo na račun toga koliko ti srce želi. Sram me je živjeti u ovakvom okruženju. Pitam se što rade komunalni redari? Pitam se kako je ovo moguće ako živimo u gradu?

- U pripremi je Odluka o držanju domaćih životinja na području grada Kaštela – kratko je odgovorila pročelnica za komunalu Marija Pelivan, koja nam je dala odgovore i na slijedeća dva pitanja.

Hoće li se uskoro u ulici Bojišće u Kaštel Starom, sada kada je napokon asfaltirana, postaviti ležeći policajci jer kada je bio makadam vozači su vozili 50-60 km/h, a sada će i brže. Naime, tom ulicom prolaze i djeca iz OŠ Filip Lukas koja za vrijeme velikog odmora idu u Tommy-a pa je pitanje samo vremena kada će nekoga auto udariti.

- Prometni uspornici se postavljaju u suradnji s mjesnim odborima. Mjesni odbori će provjeriti mišljenje građana i nakon očevida na terenu i ukupne procjene stanja (financijske i tehničke) Grad će donijeti odluku o usvajanju ili odbijanju zahtjeva.

Kada ćemo dobiti vodu iznad magistrale u Kaštel Lukšiću? Jedan dio je dobio ali većina ne.

- Ne znamo u kojoj ulici živi naš sugrađanin. Primjerice u ulici put Gospe od Dračin građani su dobili vodu. Cijelo područje od benzinske postaje prema istoku Lukšića ima vodu. Sve što je projektirano, izrađeno je i pušteno u funkciju. Za detaljnije informacije najbolje je obratiti se Vodovodu koji je nadležan za pitanje vodoopskrbe.

Kad će se uredit nekakvo igralište za djecu u Kambelovcu?

- U Kambelovcu postoje dva mini igrališta, na Tikvarinu i kod Baletne škole. Za veće dječje igralište potrebna je adekvatna zelena javna površina, a to su park kraj Glazbene škole i Dudanov park. Za očekivati je da će se na proljeće na jednom od ta dva prostora napraviti dječje igralište – odgovor je upravitelja Vlastitog pogona, Ivana Čaglja, a on nam je odgovorio i na naredna pitanja.

Tko je odgovoran za čišćenje pothodnika iznad groblja Novi - Štafilić? Tamo uvijek ima blata i smeća, nije ni čudno da se pumpe kvare. Trebalo bi barem jednom mjesečno pokupiti blato.

- Pothodnik iznad groblja sv. Josipa je još uvijek pod upravom Hrvatskih cesta. Da bi grad Kaštela preuzeo održavanje takvih objekata potrebno je da investitor, u ovom slučaju Hrvatske ceste, predaju objekte na upravljanje Gradu Kaštela. To još nije napravljeno. Kako se radi o javnom objektu koji služi građanima Kaštela, Komunalni pogon poduzima hitne intervencije na objektu kako bi on bio u funkciji.

Zadnjim kopanjem nogostupa radi polaganja električnih kabela te njihovom neprimjerenom sanacijom (asfaltiranjem), pojavile su se brojne pukotine i  velike rupe koje ugrožavaju sigurnost pješaka i biciklista.
Kada se očekuje sanacija i kada će se stati na kraj neplanskim i kaotičnim prokopavanjima ove naše kaštelanske ceste zbog kojih je u oronulom i nikad gorem stanju? Zašto čekati incident da bi se počelo sa sanacijom? Djelujmo preventivno!

- Ovo je pitanje je za pročelnicu Pelivan i njenu službu. No, ono što mogu reći je da pogledamo vlastita dvorišta, stanove ili kuće. Sve što vrijedi u privatnim vrijedi i u javnim investicijama. Uvijek se nešto radi, nešto se pokvari, popravlja, nešto se dograđuje, pregrađuje, nešto zahtjeva nove sadržaje.... Kao što na svojoj privatnoj imovini imamo stalno kvarove, popravke, dogradnje, prenamjene tako je i sa javnom imovinom. Nema konačnih rješenja. Grad je zadnjih godina jedno od najvećih gradilišta u Hrvatskoj i svako prekopavanje je zapravo poboljšanje u komunalnom opremanju grada. 

Kada će se vratiti ljuljačke u park / đardin u Kaštel Novom?

- Ljuljačke u đardin u Novome se neće vraćati jer je park premali za takvo što. U parku je spomenik i park je kao takav definiran sadržajima. Nakon završetka kanalizacijskih radova u Štafiliću napravit će se dječje igralište na prostoru između đardina u Novome i kaštela Rotondo. Riječ je o jedinstvenom kompaktnom prostoru koji traži zajedničko urbanističko rješenje i to dječje igralište je dio tog rješenja. 

Je li potrebna bilo kakova dozvola ili dopuštenje Grada za izgradnju nadstrešnice/terase manje od 15 m2 na postojeći legalizirani stambeni objekt?

- Izgradnja pomoćnih građevina regulirana je Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) pa u članku 2. stoji da se bez građevinske dozvole i glavnog projekta može graditi slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m², izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade. Isto tako stoji kako se ovim Pravilnikom određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi, odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenja radova. U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to zabranjeno prostornim planom.
Dakle izgradnja nadstrešnice je moguća bez građevinske dozvole i glavnog projekta ukoliko je izgradnja iste sukladna odredbama plana unutar kojeg se predmetna čestica nalazi, odnosno da se čestica na kojoj je legalizirani objekt nalazi unutar zona na kojima je to zabranjeno prostornim planom i da se izgradnjom predmetne nadstrešnice ne narušavaju zadani parametri u pogledu izgrađenosti čestice, udaljenosti od granica čestice, postotku zelenih površina i slično – odgovorio je pročelnik Upravnog odjel za gradnju, Boris Škara.

Hoće li se i kada moći graditi obiteljske kuće u zoni M7, tj. hoće li biti prenamjena te zone u Kaštel Sućurcu, točnije, u Starčevićevoj ulici kod pruge?

- Izgradnja građevina unutar zone M7 regulirana je člankom 15. GUP-a u kojem stoji: da je mješovita namjena, pretežito poslovna (uslužna, trgovačka, zanatska), M7, a osnovna namjena su poslovni sadržaji (uslužne djelatnosti, trgovački sadržaji i skladišta,zanatske djelatnosti) koji bukom, mirisom ili otpadnim tvarima ne zagađuju okoliš. Sekundarna namjena su, iznimno, prostori za stanovanje kao prateći poslovnim djelatnostima koji se mogu graditi isključivo na česticama minimalne površine 2000m2 na kojima se grade sadržaji primarne (osnovne) namjene. Na ovaj način se dozvoljava na jednoj građevnoj čestici izgradnja samo jedne stambene jedinice čija je građevinska bruto površina maksimalno 150m2. Ove zone su u pravilu djelomično izgrađene sadržajima nabrojanih namjena te komunalno pretežito neuređene.
U članku također stoji da je osim nabrojanih sadržaja predviđena  mogućnost gradnje: manjih ugostiteljskih sadržaja, komunalnih građevina i uređaja, prometnih građevina, rekreacijskih sadržaja i ostalih građevina koji upotpunjuju zone pretežito poslovne namjene.
Iz ovih kao i drugih zadanih uvjeta u navedenom članku, razvidno je da izgradnja obiteljske kuće u toj zoni nije dozvoljena. Da li će doći do izmjene, u ovom trenutku, ne znamo – još je jedan Škarin odgovor.
 

Vaša pitanja i nadalje možete postavljati putem E-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili kontakt forme...

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 
Pošalji pitanje putem KONTAKT FORME

 


KOMENTARI:

Stari Komentari (7)

 • (Gost_7179)

  Vecina odgovora je trkeljanje, prebacivanje odgovornosti i mlacenje prazne slame.

  oko 1 godine prije
 • (Gost_2330)

  zahvaljujem Portalu na ideji i pročelniku Škari na odgovoru

  oko 1 godine prije
 • (Gost_7876)

  Nema Berketa nema jaslica !!!

  oko 1 godine prije
 • berketa opet za gradonacelnika (Gost_3121)

  pitjao sre dobro u gradu doneseno je za vrijeme gradonacelnika josipa berketa on je taj koji je podigao stipendije i koji je zaoslio strucne ljude a ne uhljebe hdz-a

  oko 1 godine prije
 • (Gost_3179)

  Pitanje?? Koje potrebne reference imaju novi zaposleni u gradskoj upravi npr dlaka,penga???

  oko 1 godine prije
 • (Gost_4151)

  pritrga se berket od velika posla
  ali UPU 17 to je bilo prvo jel marina je najprisnija
  keep govern

  oko 1 godine prije
 • (Gost_9172)

  Odgovara: # 410167

  Berket.................. bija i osta legenda . ;)

  oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara