ROK ZA PRIJAVU PRODUŽEN DO 31.01.2017.
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je dva natječaja za bespovratne potpore ulaganjima u ribarska plovila-gospodarski ribolov na moru i na slatkim vodama.

U okviru Mjere I.8. „Zaštita zdravlja i sigurnost“ predmet potpore su ulaganja u ribarska plovila s ciljem poboljšanja sigurnosnih, zdravstvenih, higijenskih i radnih uvjeta, a korisnik potpore može biti vlasnik ribarskog plovila ili ovlaštenik povlastice za ribolov uz suglasnost vlasnika ribarskog plovila za koje je ta povlastica izdana. Potpora u okviru ove mjere se dodjeljuje po ribarskom plovilu i iznosi 50% od prihvatljivih troškova. Intenzitet potpore može se uvećati ukoliko se radi o ulaganjima vezanim za mali priobalni ribolov ili otoke Vis, Mljet, Lastovo ili Dugi otok, te ukoliko ulaganje provodi ribarska zadruga ili udruženje proizvođača.

U okviru Mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“ predmet potpore su ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, tj. ulaganja u plovilo s ciljem smanjenja emisija onečišćivača ili stakleničkih plinova te povećanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila, ulaganja u ribolovne alate i ribolovnu opremu pod uvjetom da se njima ne dovodi u pitanje selektivnost tog ribolovnog alata, ulaganja u revizije i sustave energetske učinkovitosti te studije za ocjenu doprinosa alternativnih pogonskih sustava i dizajna oplate energetskoj učinkovitosti plovila. Korisnik potpore u okviru ove mjere je vlasnik ribarskog plovila, a potpora se dodjeljuje po plovilu. Intenzitet bespovratne potpore iznosi 50%, a može se uvećati ukoliko se radi o ulaganjima vezanim za mali priobalni ribolov ili otoke Vis, Mljet, Lastovo ili Dugi otok, te ukoliko ulaganje provodi ribarska zadruga ili udruženje proizvođača.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 15. prosinca 2016. godine. – ROK PRODUŽEN DO 31.01.2017.

Više o natječajima na stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprava za ribarstvo.

Bespovratne potpore poljoprivrednicima za plaćenu premiju osiguranja usjeva, nasada i životinja iz Programa ruralnog razvoja

Iz Programa ruralnog razvoja poljoprivrednicima su na raspolaganju bespovratna sredstva, Mjera 17., podmjera 17.1. “Premije za osiguranje usjeva, životinja i biljaka”, za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka. Intetnzitet potpore je 65% uplaćene premije osiguranja, a najviše 75.000eur po korisniku.

Prihvatljivi troškovi su važeća premija osiguranja koja pokriva gubitke proizvodnje veće od 30%.

Korisnici potpore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Zahtjev za potporu se podnosi u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, isključivo putem AGRONETA jednom godišnje, u razdoblju od 01. listopada tekuće godine do 31. siječnja iduće godine

Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu putem AGRONETA, potpisanu i ovjerenu od strane korisnika, potrebno je i fizički predati u Agenciji kako bi se zahtjev smatrao podnesenim.

Za preliminarnu analizu prihvatljivosti Vašeg projekta za prijavu na natječaje obratite se u Poduzetnički centar Kaštela, Kneza Višeslava 4, Kaštel Stari.


KOMENTARI:

Stari Komentari (1)

  • (Gost_5193)

    Koje je ovo mazanje očiju! Nitko ti neće dat jaje, ako nisi platija dva. Zatomilo se pitanje, koliko Hrvatska plaća članarinu EU. Pomoću tih fondova bi trebali riješit sve probleme. Oni su sveta krava.

    oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara