hren

ODGOVOR CARINSKE UPRAVE POVODOM DANAŠNJEG DOGAĐAJA
Inspekciji nadzor nad starijim gospodinom koji je prodavao blagdanske aranžmane, a koji su u petak ujutro u Kaštel Štafiliću obavili članovi jedinice Carinske uprave, naveli su nas da o tom slučaju pošaljemo službeni upit Ministarstvu financija, odakle nam je istog dana stigao odgovor.

A njihov službeni odgovor donosimo u cjelosti.

- Zakonom o carinskoj službi (NN 68/13 i 30/14) propisan je djelokrug rada carinskih službenika koji obuhvaća između ostaloga i nadzor sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti, kao i nadzor nad provođenjem propisa u obavljanju djelatnosti trgovine. Ovlasti carinskih službenika propisane su također odredbama Zakona o carinskoj službi (NN 68/13, 30/14), a to su:  prikupljanje, procjena, evidentiranje, obrada i korištenje podataka i obavijesti, pregled dokumentacije te provjere vjerodostojnosti i istinitosti isprava, provjera istovjetnosti osoba, provjera statusa i svojstva robe, pozivanje, davanje upozorenja i naredbi, privremeno ograničenje slobode kretanja, pregled osoba, pregled robe, praćenje, zaustavljanje, pregled i pretraga prometnih sredstava, ulazak,pregled i pretraga poslovnih prostorija, prostora i objekata, privremeno oduzimanje roba i isprava i uporaba sredstava prisile.

Sukladno odredbama posebnih propisa, pa tako i Zakona o trgovini (čl. 10. St. 3.), a čije je provođenje u nadležnosti Carinske uprave, određeno je: „Prodaja robe na javno-prometnim površinama na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem kioska, prodaja putem automata i prigodna prodaja, može se obavljati samo na mjestima koja svojom odlukom odredi predstavničko tijelo mjesno nadležnog grada ili općine“. 

Ustrojstvene jedinice Carinske uprave skladno  svojim ovlastima i propisanom djelokrugu rada dužne su bilo unaprijed planiranim ili ciljanim mjerama nadzora kao i prema prijavama građana, obavljati  kontrolu prodaje na javno-prometnim površinama, te provjeravati  da li isti imaju dozvole nadležnog grada ili općine te druge nadzore koje su u nadležnosti obavljanja Carinske uprave ( prodaja trošarinskih proizvoda kao npr. alkohola i duhanskih prerađevina bez propisanih markica i slično) kao što je bio i slučaj iz vašega upita – zaključili su u svom odgovoru nadležni iz Ministarstva financija – Carinske uprave.


KOMENTARI:

 

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij