Splitsko-dalmatinska županija je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Predmet javnog poziva:
Bespovratna novčana sredstava za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

Korisnici potpore:
Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.
Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici.
Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopce.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:
–          Popunjen obrazac zahtjeva ovjeren pečatom OPG-a, a koji se može dobiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00- 15.00 sati, soba broj 134 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr
–          Preslika Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
–          Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original)
–          Preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a ukoliko je isti podnositelj zahtjeva
–          Preslika osobne iskaznice člana OPG-a i nositelja OPG-a ukoliko je podnositelj zahtjeva član OPG-a
–          Preslika prijave nositelja/člana OPG-a na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
–          Dokaz o uplaćenom doprinosu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u tekućoj godini objave Javnog poziva
–          Broj žiro-računa ili tekućeg računa sa IBAN-om za OPG

Više o natječaju i obrascima za podnošenje zhtjeva na stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21.11.2016.


KOMENTARI:

Stari Komentari (8)

 • (Gost_1138)

  Divota: pošalju u penziju falše invalida, pa onda pripolovu poštenom svitu penziju. Sad iz budžeta daju sitnim privatnicima koji ne ztapošljavaju gotovo nikoga osim sebe mukte pare za penziju i zdravstveno, a narod nema posla. Pa ko je ovde lud? Očito ja, jer se niko drugi nad ovakvom politikom ne zgraža...

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_3117)

  Upravo tako kao što je u prethodnom komentaru navedeno. A di su poticaji radnicima, pa i plaće u nekim poduzećima ne dobivaju

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_6124)

  Vi ste tu da radite a ne da komentirate

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_8214)

  Radnici da rade, a muktaroši i sisaroši da sisaju di god stignu, ...? ko stvara ta pravila

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_9235)

  8214 Vi sigurno ne ;)

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_1140)

  U čemu je razlika između OPG-ejca i, recimo, postolara?

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_8120)

  Postolar živi od svog rada a OPGejac od potpora. Čujemo na tv i od potpora na tuđu zemlju

  oko 11 mjeseci prije
 • (Gost_6262)

  Te "potpore" triba ukinit. Nije to za visoko koruptivna društva ka šta je naše. U nas jedino poštenja ima di je mira metar ili štoperica. samo ne smi bit ljudski faktor, jer, očito, nismo ljudi, nego zviri.

  oko 11 mjeseci prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara