Splitsko-dalmatinska županija je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Predmet javnog poziva:
Bespovratna novčana sredstava za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

Korisnici potpore:
Korisnik potpore je nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.
Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici.
Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopce.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati:
–          Popunjen obrazac zahtjeva ovjeren pečatom OPG-a, a koji se može dobiti u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, radnim danom od 8.00- 15.00 sati, soba broj 134 ili na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije:www.dalmacija.hr
–          Preslika Rješenja o upisu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
–          Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od trideset dana (original)
–          Preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a ukoliko je isti podnositelj zahtjeva
–          Preslika osobne iskaznice člana OPG-a i nositelja OPG-a ukoliko je podnositelj zahtjeva član OPG-a
–          Preslika prijave nositelja/člana OPG-a na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
–          Dokaz o uplaćenom doprinosu za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u tekućoj godini objave Javnog poziva
–          Broj žiro-računa ili tekućeg računa sa IBAN-om za OPG

Više o natječaju i obrascima za podnošenje zhtjeva na stranicama Splitsko-dalmatinske županije.

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom ili neposredno na protokol županije u zatvorenoj omotnici, soba broj 15., s nazivom i adresom korisnika sredstava, na slijedeću adresu:
Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, Split, Ulica Domovinskog rata 2, 21000 Split-Povjerenstvo za odabir projekata iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije.

Rok za podnošenje zahtjeva je 21.11.2016.


KOMENTARI:

Stari Komentari (8)

 • (Gost_1138)

  Divota: pošalju u penziju falše invalida, pa onda pripolovu poštenom svitu penziju. Sad iz budžeta daju sitnim privatnicima koji ne ztapošljavaju gotovo nikoga osim sebe mukte pare za penziju i zdravstveno, a narod nema posla. Pa ko je ovde lud? Očito ja, jer se niko drugi nad ovakvom politikom ne zgraža...

  oko 1 godine prije
 • (Gost_3117)

  Upravo tako kao što je u prethodnom komentaru navedeno. A di su poticaji radnicima, pa i plaće u nekim poduzećima ne dobivaju

  oko 1 godine prije
 • (Gost_6124)

  Vi ste tu da radite a ne da komentirate

  oko 1 godine prije
 • (Gost_8214)

  Radnici da rade, a muktaroši i sisaroši da sisaju di god stignu, ...? ko stvara ta pravila

  oko 1 godine prije
 • (Gost_9235)

  8214 Vi sigurno ne ;)

  oko 1 godine prije
 • (Gost_1140)

  U čemu je razlika između OPG-ejca i, recimo, postolara?

  oko 1 godine prije
 • (Gost_8120)

  Postolar živi od svog rada a OPGejac od potpora. Čujemo na tv i od potpora na tuđu zemlju

  oko 1 godine prije
 • (Gost_6262)

  Te "potpore" triba ukinit. Nije to za visoko koruptivna društva ka šta je naše. U nas jedino poštenja ima di je mira metar ili štoperica. samo ne smi bit ljudski faktor, jer, očito, nismo ljudi, nego zviri.

  oko 1 godine prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara