ZA ULICU BUFALINE I
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Grada Kaštela objavio je javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje vodnogospodarskog sustava korištenja voda vodoopskrbne mreže u ulici Bufaline I. u naselju Rudine.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole je Vodovod I kanalizacija, a poziv se odnosi na katastarske čestice 1042/12, 1042/2, 1040/8, 351/2, 352/6, 352/1, 352/7, 353/3, 347, 353/4, 354, 348/1, 355/11, 355/9, 355/7, 355/5, 350/1, 355/1, 355/3, 355/4, 341/1,
350/2 i 350/4 k.o. Kaštel Novi.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti u četvrtak, 5. svibnja u 9 sati u Gradskoj upravi Kaštela u Kaštel Sućurcu,  na adresi: Braće Radić 1, Kaštel Sućurac, 2. kat, soba br. 8.

Javnom pozivu može se odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara