PRIJAVE DO 8. SVIBNJA
Glazbena škola Josipa Hatzea u Splitu otvorila je prijave za upisu 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanjau školskoj godini 2016/17, koj traju sve do 8. svibnja 2016.

Samo 20% djece uči svirati neki instrument, a 70% odraslih žali što nije bilo u toj skupini. Omogućite vašem djetetu radost muziciranja i upišite ga u osnovnu glazbenu školu!

Prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrše se putem online aplikacije, koju možete pronaći na  web stranici škole: http://upisi.gsjh.hr

Termin prijemnog ispita automatski se šalje u e-prijavnici, a kod svakog kandidata vrednuje se glazbena darovitost putem glazbenog testa, provjere glazbenog sluha i pamćenja te glazbenog ritma, a potrebno je pripremiti te otpjevati pjesmicu po izboru.  Preporučuje se da 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovne osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.

U dislociranom odjelu  Kaštelaučenici imaju mogućnost učiti svirati klavir, violinu, violončelo, trombon, klarinet, flautu i gitaru, a termin prijemnih ispita predviđen je za subotu, 14. 05. u 08:30, 09:30 te 10:30 h na adresi Don Frane Bege 1, Kaštel Kambelovac.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara