OŠTEĆENJA KOD BERBE
Za vrijeme berbe maslina, bilo da se radi o ručnoj ili mehaniziranoj, dolazi do manjeg ili većeg oštećenja listova, grančica i velikih grana. Nastale rane predstavljaju otvoreni put za ulazak bakterije  uzročnika   bolesti raka masline (Psedomonas savastanoi) koja je sve prisutnija u maslinicima na području Splitsko-dalmatinske županije.

Nakon berbe preporučujemo izvršiti preventivnu zaštitu maslina protiv raka masline (Pseudomonas savastanoi) koja je ujedno zaštita i protiv paunovog oka(Spilocaea oleagina).

U Republici Hrvatskoj registrirani pripravak za zaštitu od obje bolesti je Neoram WG.

U maslinicima koji se nalaze na  položajima na kojima je  češća pojava bolesti  paunovo oko u jesenskim zaštitama može se koristiti pripravak Stroby WG (međutim pripravak  nema registraciju i djelovanje na rak masline).

Pripravke koristiti  prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.


KOMENTARI:

Stari Komentari (4)

 • gost 2957 (Gost_6219)

  ja iman maslinik u donjim kaštelima,i u mom nema raka,a maslinik do mene,čovik redovito baca umjetni gnoj zadnji pet godin.o znate ča mi je reka-sve mi se čini da ovi rak izaziva umjetni gnoj,jer dok ga nisan baca sve je bilo po božju.za zamislit se.

  oko 2 godina prije
 • (Gost_5103)

  biži od svega osin modre galice i stajskog gnjoja!

  oko 2 godina prije
 • gost 2957, (Gost_1242)

  tako je ,dobro kažeš goste 5103,cuja san i ovi savjet,u proliće prije nego masline stanu stvarat plod,polit ih pripravkon od koprive,u bačvu nabrat koprive,ulit vodu,i pustit da se učini i polit,dosta nametnika rješava.

  oko 2 godina prije
 • (Gost_1158)

  Ima logike!

  oko 2 godina prije
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara