PRIPREMA ZA ZAŠTITU OD PAUNOVOG OKA
Obavještavamo maslinare da na većini opažačkih punktova bilježimo let maslinine muhe(Bactrocera oleae) slabijeg intenziteta. Tijekom mjeseca kolovoza pale su veće količine oborina, također  je i značajna razlika između dnevnih i noćnih temperatura, što bi moglo pogodovati  razvoju štetnika te u konačnici rezultirati intenzivnijim letom i mogućim štetama pred samu berbu. Stoga preporučujemo maslinarima koji su do sada koristili Eco trapove ili zatrovane mamce-Succes bait ili atraktant Buminal s insekticidom, da nastave s tim mjerama zaštite.

Obilaskom  maslinika i pregledom plodova nismo  utvrdili štete u vidu novih uboda,  te za sada ne preporučujemo kemijsku zaštitu tretiranjem cijele krošnje.

Tretiranje cijele krošnje  opravdano je u slučaju da je utvrđena zaraza na  10-15%plodova  i tada se mogu koristiti pripravci na osnovi dimetoata  ( trgovačkog naziva Rogor 40, Calinogor, Perfekthion,,  Chromgor) ili  deltametrina (trgovačkog naziva Decis 2,5 EC).
Kod odabira pripravka treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja (3) ,te o karenci (42 dana za dimetoat ,7 za deltametrin).
O potrebi kemijske zaštite tretiranjem cijele krošnje,maslinari će biti pravovremeno obaviješteni.

Prema dugoročnim prognozama, vremenski uvjeti će pogodovati razvoju gljivične bolesti  paunovo oko (Spilocaea oleagina) ,te je uputno napraviti zaštitu pripravkom na osnovi bakra, trgovačkog naziva  Neoram WG kojemu je karenca 15 dana.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača,a nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu sredstva za zaštitu bilja propisno zbrinuti.

Napomena:
Akcija sakupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja na području Splitsko –dalmatinske županije održat će se 23.rujna u Sinju, u dvorištu  poljoljekarne Hipodrom, Put Piketa 24, od 9:00-11:00 sati.
Preuzima se isključivo prazna ambalaža tvrtki, proizvođača i uvoznika sredstava za zaštitu bilja koji financiraju projekt i omogućavaju korisnicima njihovih proizvoda besplatan povrata ambalaže a to su: Agroteks,Agro Chem-Maks,BASF Croatia,Bayer CropScience,Belchim Crop Protection,Chromos Agro,Dow AgroSciences,Florel,Genera,ORHEM,Pinus Agro,Syngenta Agro i Stockton.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara