Prvi nalazi ovog štetnika u Splitsko –dalmatinskoj županiji zabilježeni su tijekom travnja ove godine na području Kaštela, a ovih dana bilježimo prisutnost štetnika i na širem splitskom području. Radi se o štetama koje čine gusjenice druge (ljetne) generacije, a koje mogu biti jako izražene u vremenskim uvjetima vrućih ljeta kao što je ovo.

Šimširov moljac je vrlo štetna i invazivna vrsta pa se smatra ozbiljnom prijetnjom posebno u starim povijesnim vrtovima, grobljima,parkovima a i na privatnim okućnicama.
Napad se može prepoznati u vidu golobrsta (gubitak lišća) te zapredaka sa svilenkastim nitima na vrhovima izboja u kojima se mogu naći odrasle gusjenice. Mlade gusjenice se zadržavaju u unutrašnjosti gustih biljaka šimšira, a dok dođu do vanjskih dijelova biljke i budu uočene, nažalost štete budu već velike i za suzbijanje je prekasno. Radi lakšeg prepoznavanja, mlade gusjenice su zeleno-žute boje sa crnom glavom ,dok odrasle postaju zelene i imaju karakteristične debele crne i tanke bijele pruge po sebi, sa crnim točkama na leđnoj strani. Narastu do 4 cm, vrlo su proždrljive, a kukulje se skrivene u kokonu sačinjenom od svilenih niti i grančica šimšira.

Ekološki najprihvatljiviji način suzbijanja je mehaničko uklanjanje zapredaka u kojima gusjenica prezimi (odrezivanje i spaljivanje) kako bi se spriječio razvoj leptira u proljeće.
Gdje je moguće,preporuča se sakupljanje gusjenica te uništavanje zapredaka, a i pranje grmova visokotlačnim peračima („Miniwasch“).

Kemijske mjere preporučujemo na osnovu pravovremenog utvrđivanja početne zaraze ,pregledom unutrašnjih dijelova biljke te uočavanjem prisutnosti gusjenica. Najprihvatljivije su djelatne tvari koje su manje štetne za pčele -tiakloprid (Calypso SC 480)+alfacipermetrin(Fastac 10 EC,Direct 10 EC) ili deltametrin (Decis 2,5 EC). Učinkovitost je najbolja kad se suzbijaju mlađi stadiji gusjenica kad preporučujemo koristiti biotehnički insekticid na osnovi metoksifenzoida (Runner SC).


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara