hren

GRAD I DALJE U IGRI
Iako su na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća, prvo Marinka Parčina izrazila svoju sumnju, a potom Josip Berket ustvrdio da je objekt Dalmacijavina u Kaštel Starom, Vinalko,  prodan u stečajnoj masi Dalmacijavina, čime je Grad Kaštela ostao bez vrijednog objekta, prema informacijama iz ureda gradonačelnika to ipak nije točno i Grad je i dalje zainteresiran za tu nekretninu.

Naime, u listopadu 2013. godine, Gradsko vijeće donijelo je odluku o kupnji Vinalka, na što je imao zakonsko pravo prvokupa. Tada je utvrđeno da se radi o oko 1400 metara četvornih prostora, te da će Grad za istu platiti 1.9 milijuna kuna, što je bilo znatno manje od 4.6 milijuna na koliko je nekretnina bila procjenjena u stečajnom postupku.
Cijena je formirana prema najvišoj ponuđenoj cijeni iz dvije ponude, koje je stečajni upravitelj Dalmacijavina dobio tijekom stečajnog postupka.

Iako je Grad imao odluko o kupnji objekta, do realizacije kupoprodaje nije došlo, kako je kazao gradonačelnik Ivan Udovičić, iz razloga jer su na nekretnini postojale dvije plombe, zbog kojih nije bilo moguće urediti imovinsko-pravne odnose.

- Jedna plomba je Porezne uprave, a druga obitelji Šimetin, u čijem je vlasništvu nekada objekt bio. Stečajni upravitelj trebao je skinuti plombe i tada bi se prišlo kupovini. Bez skidanja plombi nisam želio na sebe preuzeti kaznenu i druge odgovornosti koje su mogle nastati – kazao je Udovičić.

Kako se ipak pojavila sumnja da je Vinalko prodan s ostatkom Dalmacijavina, Marinku Zadri, većinskom vlasniku Viro grupe, Udovičić je obećao provjeru podataka, naglasivši da se treba poštivati zakonska osnova prava prvokupa pa bi prodaja bila dvojbena.

Nakon otvaranja ove teme, poslali smo pitanje nadleđnima, a iz ureda gradonačelnika dobili smo novu informaciju u kojoj stoji kako je gradonačelnik razgovarao sa stečajnim upraviteljem Pericom Mitrovićem, koji je ustvrdio da Vinalko nije prodan.

- Uputili smo službeni dopis i u međuvremenu je obavljen razgovor sa stečajnim upraviteljem, koji nas je informirao kako je kupac na javnoj dražbi kupio određene nekretnine, pokretnine i brand Dalmacijavina, dok predmetna čestica zgrade u Kaštel Starom nije bila u prodaji. Grad je i dalje zainteresiran i ima zakonsko pravo prvokupa – stoji u odgovoru iz ureda gradonačelnika.

Inače, prema najavama, objekt nekadašnje vinarije u Kaštel Starom, Grad će urediti te vjerojatno komercijalizirati kako bi sam pokrivao svoje troškove.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij