hren
KOD NEKOLIKO živih riječnih galebova ulovljenih prije 15-ak dana na području ornitološkog rezervata Pantan kod Trogira utvrđen je smrtonosni virus ptičje gripe H5N1, potvrdio je predsjednik županijskog Stožera za praćenje i suzbijanje ptičje gripe Ivica Kovačević.

Kovačević je kazao kako je u Centru za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta izdvojen taj virus ptičje gripe kod nekoliko živih riječnih galebova od ukupno 70-ak ptica ulovljenih na Pantanu nakon što je kod dvaju mrtvih labudova s toga područja ranije utvrđen H5N1.

Predstojnik Centra za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta Vladimir Savić izjavio je Hini da je visokopatogeni virus H5N1 kod galebova s Pantana dijagnosticiran jučer. Teško je reći jesu li se labudovi zarazili od galebova, ili galebovi od labudova, rekao je Savić. Pojasnio je da laboratorij Centra za peradarstvo nije ranije analizirao uzorke galebova jer su s iste lokacije na kojoj je već kod dva mrtva labuda utvrđen virus H5N1 i poduzete su mjere, a laboratoriju Centra za peradarstvo pristižu uzorci ptica s drugih lokacija koji su prioritetni za analizu na moguću prisutnost virusa H5N1.

Pronalazak virusa kod živih galebova pokazuje da su te ptice otpornije na ptičju gripu, ali je time i mogućnost prijenosa virusa veća, upozorio je Kovačević.

Do sada taj virus nije pronađen kod drugih živih ili mrtvih ptica na tom području, a labudovi za koje se pretpostavlja da pripadaju istom jatu kao i dva mrtva zaražena labuda, odletjeli su još prije 15-ak dana kada je i započelo hvatanje ptica.

Jedan je mrtvi zaraženi labud pronađen polovinom veljače u Slatinama na otoku Čiovu, 5 do 6 kilometara zračne linije od Pantana, a drugi u neposrednoj blizini rezervata.

Na trogirskom području nakon najnovijeg otkrića neće biti uvođene nikakve posebne mjere, jer je već pri utvrđivanju virusa kod dvaju labuda izvršena eutanazija peradi u krugu od tri kilometra, a od tada je na snazi i zabrana držanja peradi na otvorenom u krugu od 10 kilometara.

Na Pantanu će se, međutim, nastaviti još intenzivniji monitoring ptica i praćenje njihove migracije, odnosno odlasci i dolasci ptica.

Na tom močvarnom području, površine oko 50 hektara, na ušću rječice Rike evidentirano je 200-tinjak vrsta ptica. Pantan je 2000. godine proglašen zaštićenim ornitološkim rezervatom.

Pristup rezervatu, prema odluci Stožera za praćenje i suzbijanje ptičje gripe, i dalje je ograničen i nadziru ga stalne policijske ophodnje.


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij