hren

PROGRAMI JAVNIH POTREBA
Upravni odjel za društvene djelatnosti Kaštela uputio je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture i udruga građana za 2014. godinu.

Javne potrebe u društvenim djelatnostima za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna su djelatnosti i poslovi, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Kaštela, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju,podrazumijeva sufinanciranje standarda predškolskog odgoja te izgradnju, adaptaciju i opremanje objekata predškolskih ustanova. U području školstva obuhvaća programe unapređivanja osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te programe prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži. U području kulture tu je redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za Grad kao i muzejska i galerijska djelatnost, filmska djelatnost, scenska djelatnost, glazbena i plesna djelatnost, likovna te književna, knjižnična i nakladnička djelatnost i poticanje tradicijske kulture i kulturno umjetničkog amaterizma, urbana kultura i kultura mladih, podizanje kulture življenja, zaštita i očuvanje kulturne baštine, međugradska, međužupanijska i međunarodna kulturna suradnja, manifestacije.

Programi u području tehničke kulture podrazumijevaju programe korisnika u tehničkoj kulturi i to programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija i ostale aktivnosti korisnika koje pridonose razvitku i promicanju tehničke kulture. U području udruga građana tu su programi udruga sudionika i stradalnika Domovinskog rata, veteranskih udruga, udruga koji skrbe o osobama s posebnim potrebama i humanitarno karitativnih udruga, programi udruga mladih i udruga za djecu i mlade, programi udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava, programi strukovnih udruga, prevencije kroničnih oboljenja, zaraznih bolesti i ovisnosti, ostale programe namijenjene zaštiti zdravlja, zaštiti i očuvanju okoliša i prirodne baštine.

Zainteresirani za sudjelovanje u Javnom pozivu prijedloge Programa mogu dostaviti do 15. listopada na adresu resornog Upravnog odjela u Gradskoj upravi u Kaštelima.

Detaljne informacije o uvjetima, prioritetima i rokovima Javnog poziva, kao i potrebne prijavnice možete naći na linkovima:

Oglas_društvene djelatnosti 2014
Kriteriji za ocjenjivanje programa u kulturi

Oglas_u  Slobodnoj Dalmaciji

Prijavnica za kulturu 2014

Prijavnica ostali programi 2014


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij