hren

REAKCIJA EKO UDRUGA
Ekološke udruge „Opstanak“ iz Karlovca, „Rast Zagore“ iz Lećevice, „Zmajevac“ iz Unešića,  „Lijepa naša“ iz Opuzena, GIZZO iz Kaštela i „Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina“ zajednički poduzimaju pravne akcije na zaustavljanju, kako kažu, namjernog zagađivanja izvora pitke vode.

U svom priopćenju navode, -Ustavnim sudskim postupkom za ocjenu suglasnosti PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA (»Narodne novine«, broj 111/11 iz 2011. godine) s Ustavom i Zakonima Republike Hrvatske tražimo da Ustavni sud poništi sporni Pravilnik kojim se dopušta smještanje centara za gospodarenje otpadom u neposrednoj blizini vodozaštićenih područja.

Republika Hrvatska je prema količini vodnog bogatstva na trećem, a prema kvaliteti tog vodnog bogatstva na prvom mjestu u Europi. Umjesto da tako bogate prirodne izvore vode čuvaju i štite svim sredstvima, hrvatske ga političke elite olako otpisuju. Nebriga prema tako vrijednom prirodnom bogatstvu ide toliko daleko da se zakonskom regulativom štite zagađivači izvora pitke vode umjesto da ih se radikalno kažnjava, navode eko udruge.

Nadalje se navodi kako je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode 2011. godine donijelo izmjene Pravilnika o odlaganju otpada kojima se izričito izuzima zaštita vodnog bogatstva u slučaju da se kraj izvora pitke vode namjerava odlagati smeće. Nevjerojatno je, navode ekolozi, da upravo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donosi podzakonske akte suprotne osnovnoj funkciji tog Ministarstva! Kako je uopće moguće nekažnjeno donijeti takve propise?

Naime, na prijedlog Ministra zaštite okoliša i prirode 2011. godine mijenja se Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (»Narodne novine«, broj 117/07) te se u Dodatku 1, točki 1. podtočki 1.2. alineji 1. iza riječi: »voda,« dodaje: »osim za centre za gospodarenje otpadom.«. Nakon takve barbarske intervencije Ministra Članak 1. istog Pravilnika glasi:

1. Lokacija odlagališta

1.1. Lokacija odlagališta otpada mora biti udaljena najmanje 500 m od naseljenog područja gdje stalno borave ljudi.

1.2. Lokacija odlagališta nije dozvoljena na:

– vodozaštićenom području, određenom prema propisima koji reguliraju zaštitu voda, osim za centre za gospodarenje otpadom.“

Nevjerojatna je drskost i bezobrazluk kojim se jednim običnim Pravilnikom kao pravnim aktom niže snage derogiraju i dokidaju prava ali i dužnosti zaštite voda predviđeni Ustavom, međunarodnim propisima i zakonima! U čijem je interesu zagađivanje izvorišta pitke vode na području cijele Hrvatske te strateški odabire smještanje centralnih županijskih smetlišta upravo kraj izvora pitke vode?, pitaju se eko udruge.


KOMENTARI:

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij