hren
 
KAŠTELA - Kako bi ocijenio prošlu godinu na području grada Kaštela, koji su daljnji planovi u razvoju grada, što je najveći problem Kaštela — pitanja su o kojima smo, u povodu Dana grada, porazgovarali s kaštelanskim gradonačelnikom Antom Sanaderom.
— Najveći uspjeh u protekloj godini je završeni projekt vodoopskrbnog sustava Kaštel Lukšić—Radun, čija vrijednost iznosi 50 milijuna kuna, od čega je grad izdvojio osam milijuna kuna.

 Završeni su radovi na izgradnji fekalnog i oborinskog kolektora u dužini jednog kilometra na Cesti dr. Franje Tuđmana u koje je grad uložio 3,5 milijuna kuna, kao i radovi kompletne ugradnje sustava vodoopskrbe i kanalizacije u Kaštel Lukšiću — kazao nam je Ante Sanader, Najveći uspjeh u protekloj godini je završeni vodoopskrbni sustav Kaštel Lukšić-Radun - Ante Sanader/Nikola VILIĆnapominjući kako će realizacijom projekta EKO-Kaštelanski zaljev Kaštela napokon imati čisto more i zdrav okoliš, što je osnovni temelj za daljnji razvitak grada.
Od područja Suda u Kaštel Lukšiću do hotela "Palace" u Kaštel Starom, kao i na području od ulaza u grad do sućuračke Željezare, postavljena je kompletna gradska javna rasvjeta. Sanadar dodaje kako će se otvaranjem novog dječjeg vrtića u Kaštel Starom i rekonstrukcijom dječjeg vrtića u Kaštel Sućurcu u nekom dijelu riješiti problem boravka najmlađih Kaštelana, a isto tako veliku važnost vidi u rješavanju projektne dokumentacije za izgradnju stanova invalidima Domovinskog rata u Rudinama, koju je financirao grad Kaštela.
Najveći problem Kaštela u protekloj godini je doseljavanje, što govori podatak da se u proteklih 13 mjeseci u Kaštela naselilo 1300 stanovnika. Osim već postojećih trgovačkih centara, planira se otvorenje dvaju novih centara, CCS-a i "Nirta", te marine u Kaštel Gomilici koja će zaposliti 200 ljudi.
— Nadam se da ćemo na taj način bar donekle riješiti naš isto tako veliki problem — nezaposlenost — istaknuo je Sanader. Što se tiče budućih projekata, jedan od njih je nastavak radova na fekalnom i oborinskom sustavu na staroj kaštelanskoj cesti u suradnji s EKO-Projektom, Hrvatskim vodama i Vodovodom i kanalizacijom, a osim glavnog izvršit će se i izgradnja sekundarnog kolektora vodoopskrbe i kanalizacije. Osim toga, planira se i uređenje kule Kaštilac u Kaštel Gomilici i kule Cambi u Kaštel Kambelovcu, te nadogradnja dječjeg vrtića u Kaštel Štafiliću. Jedan od planova, kako nam je kazao gradonačelnik Sanader, jest i dobivanje građevinske dozvole i početak radova na izgradnji druge gradske sportske dvorane, na području Sokolane u Kaštel Sućurcu.

Izvor: Slobodna Dalmacija


KOMENTARI:

Stari Komentari

  • Nema komentara
Komentiranje je moguće smo putem facebook komentara

GLOMAZNI OTPAD
Raspored kontejnera za glomazni otpad
PRIJAVI DEPONIJ
Prijavi ilegalni deponij