NOVI NAČIN GLASANJA NA PARLAMENTARNIM IZBORIMA
Bliži se dan održavanja parlamentarnih izbora, nedjelja, 8. studenog, pa je pravo vrijeme da pojasnimo najveću novinu koja do sada nije bila na parlamentarnim izborima, a to je preferencijalno glasanje. Kako biste se bolje mogli snaći u "plahti" od glasačkog listića koja vas očekuje na izbornom mjestu, s puno lista i još vise kandidata odlučili smo vam približiti što vas čeka i što znači preferencijalno glasanje.

Preferencijalnim glasanjem se smatra glasanje u kojem birači imaju mogućnost biranja određene listu, ali također imaju pravo odlučiti se i za odrednog kandidata s te liste, što je bitna razlika u odnosu na sustav "zatvorenih" lista, na kojima birači glasaju za željenu listu, na kojoj su poredak kandidata odredile stranke ili sami kandidati te liste.

Glasački listić će se smatrati važećim:

1. Preferencijalni glas bit će vrijedeći ako ga dodijelimo kandidatu s liste koju smo također zaokružili na glasačkom listiću.

2. Ako se zaokruži samo lista, a ne i preferirani glas kandidatu, listić je važeći.

3. Zaokruži li se samo kandidata s neke liste, a ne i listu, automatski će glas ići i kandidatu i njegovoj listi.

4.Ako birač glasa za jednu listu, a preferirani glas da kandidatu s neke druge liste onda će biti vrijedeći samo glas dodijeljen listi i kandidatov će propasti.

5.Ako je birač dao preferirani glas za kandidate s različitih lista i zaokružio redni broj jedne lista na kojima se oni nalaze, listić je važeći u odnosu na glas za listu, kao i za preferirani glas s liste ako je toj listi dao samo jedan glas.

Svi drugi načini glasanja osim navedenih će se smatrati nevažećim.

Kako bi preferencijalni glasovi bill uvaženi kandidat mora osvojiti najmanje 10% ukupnih glasova liste, na primjer ukoliko lista osvoji 10.000 glasova, preferencijalni glasovi se uvažavaju kandidatima koji osvoje 1.000 i vise glasova i od njih se formira liste prema broju osvojenih glasova. Ukoliko lista osvoji npr. 6 mjesta, a na listi ima samo 2 kandidata s više od 1.000 glasova, tada ostala mjesta popunjavaju kandidati redom kako su na listi navedeni.

Ukoliko preferencijalno izabran zastupnik ode na nespojivu dužnost, zamrzne mandat ili mu on prestane, po sili zakona zamijeniti će ga kandidat iz iste stranke s koalicijske liste, bez obzira ako ispred njega ima netko tko je prešao prag od 10% preferiranih glasova.

Ovo je prilika da birači daju svoj glas za svog kandidata za Sabor, a ovaj način glasanja svakako ide u prilog kandidatima na listama jer sada imaju jednaku priliku ući u Sabor. Na ovaj način manje stranke mogu na koalicijskim listama lakše doći do Saborskog zastupnika ili vise njih. Razlog tome leži u činjenici da iste na koalicijskim listama imaju manji broj kandidata, te se mogu koncentrirati na promidžbu jednog ili dva kandidata, kako bi pokusali ostvariti prelazak praga od 10%.


KOMENTARI:
(Da bi ste mogli komentirati morate biti prijavljeni na Facebook.)